ΜΟΡΙΑΚΟ TEST (PCR) COVID-19: 35,00 ευρώ
(Σάββατο/Κυριακή: 40,00 ευρώ)
RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19: 7,00 ευρώ
TEST ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ AIMATOΣ IgG KAI IgM: 30,00 ευρώ

Κλείστε ραντεβού τώρα

Ειδικές τιμές για μαζικά τεστ σε Γκρουπ – Ταξιδιωτικά Πρακτορεία.
Αποτελέσματα την ίδια μέρα
Με QR Code πιστοποιητικό γνησιότητας

MOLECULAR TEST (PCR) COVID-19: 35.00 euros
(Saturday/Sunday: 40,00 euros)
RAPID ANTIGEN TEST for COVID-19: 7.00 euros
IgG/IgM ANTIBODY TEST: 30.00 euros

Book an appointment now

Special offers are made for mass tests for groups-Travel Agencies.
Results are given on the same day
With QR Code digital certification

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Θεραπευτήριο Αθηνών
Ιωάννου Δροσοπούλου 24
Κυψέλη, Τ.Κ. 11257
Δευτέρα – Παρασκευή 07:00-20:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 13:30)
Σάββατο 07:00-20:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 11:30)
Κυριακή 09:00-20:00

ΝΕΟ ΤΕST POINT
Μαυρομματαίων 26
Αθήνα, Τ.Κ. 10434
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 13:30)

ADDRESS:
Athens Hospital
Ioannou Drosopoulou 24
Athens, P.C. 11257
Monday – Friday 07:00-20:00
(For same day PCR result until 13:30)
Saturday 07:00-20:00
(For same day PCR result until 11:30)
Sunday 09:00-20:00

NEW ΤΕST POINT
Mavrommateon 26
Athens, P.C. 10434
Monday – Friday 10:00-18:00
(For same day PCR result until 13:30)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Need more info about our services?