ΜΟΡΙΑΚΟ TEST (PCR) COVID-19: 35,00 ευρώ
RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19: 7,00 ευρώ
TEST ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ AIMATOΣ IgG KAI IgM: 30,00 ευρώ

Κλείστε ραντεβού τώρα

Ειδικές τιμές για μαζικά τεστ σε Γκρουπ – Ταξιδιωτικά Πρακτορεία.
Αποτελέσματα την ίδια μέρα
Με QR Code πιστοποιητικό γνησιότητας

MOLECULAR TEST (PCR) COVID-19: 35.00 euros
RAPID ANTIGEN TEST for COVID-19: 7.00 euros
IgG/IgM ANTIBODY TEST: 30.00 euros

Book an appointment now

Special offers are made for mass tests for groups-Travel Agencies.
Results are given on the same day
With QR Code digital certification

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Δευτέρα – Σάββατο 07:00-20:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 13.30)
Κυριακή 09:00-20:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 12.00)
Θεραπευτήριο Αθηνών
Ιωάννου Δροσοπούλου 24
Κυψέλη, Τ.Κ. 11257

ΝΕΟ ΤΕST POINT
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-16:00
(Για αυθημερόν αποτέλεσμα PCR ως τις 13.30)
Μαυρομματαίων 26
Αθήνα, Τ.Κ. 10434

ADDRESS:
Monday – Saturday 07:00-20:00
(For same day PCR result until 13.30)
Sunday 09:00-20:00
(For same day PCR result until 12.00)
Athens Hospital
Ioannou Drosopoulou 24
Athens, P.C. 11257

NEW ΤΕST POINT
Monday – Friday 8:00-16:00
(For same day PCR result until 13.30)
Mavrommateon 26
Athens, P.C. 10434

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Need more info about our services?