ΜΟΡΙΑΚΟ TEST (PCR) COVID-19: 45,00 ευρώ
RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19: 10,00 ευρώ
TEST ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ AIMATOΣ IgG KAI IgM: 30,00 ευρώ

Κλείστε ραντεβού τώρα

Ειδικές τιμές για μαζικά τεστ σε Γκρουπ – Ταξιδιωτικά Πρακτορεία.
Αποτελέσματα την ίδια μέρα
Με QR Code πιστοποιητικό γνησιότητας

MOLECULAR TEST (PCR) COVID-19: 45.00 euros
RAPID ANTIGEN TEST for COVID-19: 10.00 euros
IgG/IgM ANTIBODY TEST: 30.00 euros

Book an appointment now

Special offers are made for mass tests for groups-Travel Agencies.
Results are given on the same day
With QR Code digital certification

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Θεραπευτήριο Αθηνών
Ιωάννου Δροσοπούλου 24
Κυψέλη, Τ.Κ. 11257

ΝΕΟ ΤΕST POINT
Δευτέρα – Παρασκευή 07:00-20:00
Σάββατο 07:00-19:00
Κυριακή 09:00-16:00
Μαυρομματαίων 26, Αθήνα – 10434

ADDRESS:
Athens Hospital
Ioannou Drosopoulou 24
Athens, P.C. 11257

NEW ΤΕST POINT
Monday – Friday 07:00-20:00
Saturday 07:00-19:00
Sunday 09:00-16:00
Mavrommateon 26, Athens – 10434

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Need more info about our services?